รับโบนัสคืน 6% พร้อมสิทธิ์รับ Razer Kraken BT Kitty Quartz Edition เมื่อเติม Genshin Impact ผ่าน Razer Gold Webshop ด้วยแอป SCB EASY 

475
0

พิเศษสำหรับลูกค้าแอป SCB EASY รับ Gold Bonus เงินคืน 6% ทันทีกับโปรโมชั่น เติม Genshin Impact ด้วยแอป SCB EASY และรางวัลพิเศษสำหรับผู้มียอดเติมสูงสุดรับไปเลย หูฟัง Razer Kraken BT Kitty Quartz Edition อีก 1 รางวัล รายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามกัน

รายละเอียดโปรโมชั่น เติม Genshin Impact ด้วย SCB EASY รับเงินคืน 6%

ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 สิงหาคม 2565 – 31 สิงหาคม 2565 

เงื่อนไขการร่วมโปรโมชัน 

 1. เมื่อเติม Genshin Impact และชำระเงินด้วยแอป SCB EASY ที่ Razer Gold WebShop (https://gold.razer.com/gold/catalog/genshin-impact) สำเร็จลูกค้าจะได้รับ Gold Bonus 6% คำนวณจากมูลค่าที่เติมในแต่ละครั้ง คืนเข้า Razer Gold Wallet ทันที 
 2. ลูกค้าสามารถรับ Gold Bonus 6% ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง จนกว่า Gold Bonus จำนวนรวม 25,000 gold จะหมด (Gold Bonus มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 25,000 บาท) 
 3. ระยะเวลาโปรโมชัน 1 สิงหาคม 2565 10.00 น. ถึง 31 สิงหาคม 2565  23.59 น. 
 4. ผู้ที่มียอดเติม Genshin Impact สะสมสูงสุดในช่วงเวลาโปรโมชัน จะได้รับ Razer Kraken BT Kitty Quartz Edition มูลค่า 3,500 บาท จำนวน 1 รางวัล 
 5. ประกาศผลผู้โชคดีที่ได้รับ Razer Kraken BT Kitty Quartz Edition ในวันที่ 8 กันยายน 2565 ที่แฟนเพจ Razer Gold Thhailand
 6. พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์ร่วมรับรางวัล Razer Kraken BT Kitty Quartz Edition 
 7. คำตัดสินรายชื่อผู้โชคดีจากทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัลหากผู้ได้รับรางวัล มีคุณสมบัติไม่ครบตามเงื่อนไขโปรโมชัน 

วิธีเติม Genshin Impact ด้วย SCB EASY ที่หน้า Razer Gold Webshop

 • ไปที่หน้า Razer Gold WebShop >> https://gold.razer.com/gold/catalog/genshin-impact ล็อกอินให้เรียบร้อย
 • กรอกไอดีผู้เล่น เลือกเซิร์ฟ จากนั้นเลือกราคาที่ต้องการเติม
 • เลือกช่องทางการชำระเงินด้วย SCB จะมีข้อความแจ้งโปรโมชั่นรับโบนัสเงินคืน 6% (ช่องทางอื่นจะไม่ร่วมโปรโมชั่นนี้)
 • เรียบร้อยแล้วกด CHECKOUT ระบบจะพาให้หน้าสั่งซื้อ กรอกข้อมูลให้ครบ จากนั้นกด ORDER
 • ระบบจะพาไปหน้าชำระเงิน ตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย จากนั้นกดเบา ๆ ที่โลโก้ SCB Easy App เพื่อชำระเงินได้เลย
ปุ๋มซื้อ Razer Gold pin

รายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติม 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “Genshin Impact  x  SCB” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้ 

1. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย เอ็โอแอล เพย์เมนท์ จำกัด “Razer Gold” และ ธนาคารไทยพาณิชย์ “ธนาคาร” 

2. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วนภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น 

3. รางวัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิในการรับรางวัลให้กับผู้อื่น 

4. ไม่จำกัดสิทธิในการร่วมรายการส่งเสริมการขาย 

5. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ยืนยันการรับสิทธิตามวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หาก Razer Gold และ ธนาคารตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย Razer Gold และธนาคารขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้รางวัลรวมทั้งสิทธิในการเรียกค่าเสียหายผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 

6. ธนาคารและ Razer Gold ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 15 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและ Razer Goldเป็นที่สุด 

7. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของ Razer Gold เท่านั้น และขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหาก Razer Gold ตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉลทุจริตหรือดำเนินการใดๆอันมิชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด 

8. กรณีที่มีการซื้อสินค้าไปแล้วและมีการยกเลิกการซื้อสินค้าในภายหลังซึ่งรวมทั้ง Void หรือ Refund ทาง Razer Gold สงวนสิทธิในการตัดสิทธิการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้หรือรายการส่งเสริมอื่นใดของ Razer Gold กับผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมที่มีการกระทำดังกล่าว ทั้งนี้ Razer Gold สามารถยกเลิกการให้รางวัล หรือเรียกรางวัลคืนจากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีการกระทำดังกล่าวได้ 

9. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบต่อความความเสียหายใด ๆ จากการซื้อหรือการใช้สินค้าหรือบริการดังกล่าว หากมีปัญหาในการจัดส่งหรือการให้บริการ โปรดติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center Razer Gold TH 02 294 7555 

10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับของรางวัลที่ Line ID : @Razergoldth 

11. กรณีพบข้อขัดข้อง มีข้อสงสัย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-7777777 

ปุ๋มซื้อ Razer Gold pin

Razer Gold PIN ซื้อที่ไหน